Adınız Soyadınız
Tc Kimlik No
İrtibat Telefon
E-Posta
Güvenlik Kodu: 8 + 6= ??
 

Emtea Nakliyat Sigortaları

 Tam zıya sigortası, müşterek ve hususi avaryalar ile masraflar ve kurtarma çalışmaları hariç olmak şartıyla ve ancak nakil vasıtasının fiilen ve tamamen zıyası durumunu sigorta teminatına alır.

Dar teminat olarak da bilinen “C” kloz, aşağıdaki rizikoları kapsar: 

Yangın, infilak
Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı
Müşterek avarya fedakarlığı
Denize mal atılması

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: Institute Cargo Clauses 'C' Cl.254

Geniş teminat olarak adlandırdığımız teminat, taşınan emteayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır.
Institute Cargo Clauses 'A' 1.11.82 Cl.252'de belirtilen istisnalar teminat kapsamı dışındadır. 

Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri teminatları ek prim karşılığında ilave edilebilir. Savaş teminatı sadece deniz ve havayolu taşımalarında verilmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız: Institute Cargo Clauses 'A' Cl.252

Uluslararası Karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyon'undan (Convention on the contract for the international carriage of goods by road) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.
Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder.

CMR sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır.

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.
Yurtiçi sorumluluk sigortası teminatı emtia nakliyat sigortasının yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanun'una göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

2013 Forbes Sigorta       design   promega.com.tr
Ad Soyad
E-Posta
Mesaj

3 + 3

asd
X