Adınız Soyadınız
Tc Kimlik No
İrtibat Telefon
E-Posta
Güvenlik Kodu: 1 + 3 = ??
 

Elektronik Cihaz Sigortası

 İşletmenizdeki tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.
Elektronik Cihaz Sigortası'nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:
İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
Hatalı dizayn ve malzeme
Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
Yangın, yıldırım, infilak
Kavrulma, kararma, is, duman
Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
Dahili su
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
Elektronik Cihaz Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları
Deprem
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
Veri kaybı
Artan iş ve çalışma masrafları
Valf ve tüpler
Elektronik Cihaz Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır.

2013 Forbes Sigorta       design   promega.com.tr
Ad Soyad
E-Posta
Mesaj

6 + 3

asd
X